RSS

山脈

海岸山脈位在台灣島的東側,

從花蓮市到台東市全長大約150公里,

東臨太平洋,西側為花東縱谷;

以花東縱谷與中央山脈為分界;

縱谷西側聳峻綿延的山脈就是中央山脈,

東側較低矮山脈是海岸山脈。

從空中向下俯望台灣東部,

可以看見花東縱谷分隔兩個平行併排的山脈。

三條溪流:花蓮溪、秀姑鑾溪與卑南大溪在花東縱谷中蜿蜒流向太平洋。

這個slideshow需要JavaScript。

臺灣東部海岸山脈三角點一覽表
三角點
序  圖    山            別        標    等  原    補    三成                   註
角      行政區域:
號  名    名            名        高    級  點    點    點果

1         花蓮  花蓮山                  77    3   728         2378    花蓮壽豊
2         賀田山        鹽寮坑山  441   2   1213        2375    花蓮壽豊
3         北月眉山                418   3   4285  298   2374    花蓮壽豊
4        水璉  月眉山        米棧山    614   1               2373    花蓮壽豊
5         水璉尾山                531   3   4296        2371    花蓮壽豊
6         六階鼻山                588   2   1213        2372    花蓮壽豊
7         磯崎  北加路蘭山              290   3   4289        2370    花蓮壽豊
8         水林尾山                549   3   4305        2369    花蓮壽豊
9         大巴塑山      大巴塱山  745   2   1222        2368    花蓮豊濱
10        望東山                  457   3   5042        2367    花蓮豊濱
11        光復  貓公越山                317   3   4308        1906    花蓮光復
12        沙土山        砂荖山    603   3   4310        1904    花蓮光復
13        豊濱  貓公山        姑律山    395   3   4306        2366    花蓮豊濱
14        鶴岡  丁子漏山                332   3   4328        1903    花蓮豊濱
15        秀望山        秀朗山    648   2   1209        1902    花蓮豊濱
16        奉公越山                505   3   4309        1899    花蓮瑞穗
17        八里灣山      貓公富上山923   1               1898    花蓮瑞穗豊濱
18        烏漏山        打落馬山  465   2   1210        1896    花蓮瑞穗
19        大奇山        大磯山    817   3   4314        1895    花蓮瑞穗豊濱
20       靜浦  大港口山      赤土山    249   2   1212        1787    花蓮豊濱
21        里牙津山      崩山      633   3   4307        1786    花蓮瑞穗
22        苓仔齋山      里牙才山  249   3   749   324   1785    花蓮玉里     斷頭有底部
23        織羅山        三富山    1152  2   1219        1781    花蓮玉里豊濱
24        馬太林山                1122  3   4149        1771    花蓮玉里台東長濱
25        水母丁山                379   3   4147        1784    台東長濱
26        大尖石山                11    3   4299        1780    花蓮豊濱台東長濱
27        三民   馬久答山                224   3   634         1778    花蓮玉里
28        觀音山                  222   3   712   323   1775    花蓮玉里
29        長濱  三間屋山                1334  1               1774    台東長濱
30        花東山                  1135  3   5043  087   1770    台東長濱花蓮玉里
31        加走山                  92    2   1216        1769    台東長濱           禁區
32        赤門山                  265   3   5039        1763    台東長濱
33        玉里  石公山                  833   2   1211        1772    花蓮玉里
34        原灣山        樂合山    357   3   4132                花蓮玉里           圖根點
35        安通山        紅座山    632   3   5041        1765    花蓮玉里
36        大莊                    154   3         348   1764    花蓮富里
37        大莊山        大里山    377   3   5044  187   1762    花蓮富里           圖根點
38        安通越山      安通山    1084  3   4157  422   1760    花蓮玉里台東長濱
39        重安  石寧山                  147   2   1205        1802    台東長濱           793
40        安山          微沙鹿山  272   3   4263        1789    台東成功           圖根點
41        重安  三仙台                  8     1               1796    台東成功
42        竹田  大莊越山      大莊山    953   3   5048  406   1805    台東長濱花蓮玉里
43        萬人山        六十石山  886   2   1202        1803    花蓮富里
44        成廣澳山                1598  1               1801    花蓮富里台東成功
45        安土堀山                910   3   5047        1800    花蓮富里台東成功
46        馬加祿山                255   3   5045        1804    花蓮富里
47        開眼山                  1053  3   5038        1799    台東成功
48        麻荖漏山      新港山    1682  1               1797    花蓮富里台東成功   基石已損
49        富里  公埔山        富里山    313   3   4231        1834    花蓮富里           禁區
50        成功  新港山    新港下山  258   3   4212  E908  1795    台東成功  二等衛星點
51         新港          麒麟山    1544  2   1146        1794    花蓮富里台東成功
52        堵開埔山      鄨溪山    990   3   4264        1793    花蓮富里台東池上

廣告
 

發表迴響

在下方填入你的資料或按右方圖示以社群網站登入:

WordPress.com 標誌

您的留言將使用 WordPress.com 帳號。 登出 /  變更 )

Google+ photo

您的留言將使用 Google+ 帳號。 登出 /  變更 )

Twitter picture

您的留言將使用 Twitter 帳號。 登出 /  變更 )

Facebook照片

您的留言將使用 Facebook 帳號。 登出 /  變更 )

連結到 %s

 
%d 位部落客按了讚: